-

Kontaktpersoner

Drangedal Kommune

Drangedal kommune
Servicekontoret

Telefonnr.: 35 99 70 00
e-post: postmottak@drangedal.kommune.no
Kontortid: 08:00-14.30

 

SLT-koordinator

Hilde Fiskum
Telefonnr.: 922 20 873
e-post: hilde.fiskum@drangedal.kommune.no

Helsestasjon

Helsesykepleiere:

Stine Dalen
Tlf.nr: 95 33 29 90

Eva Strand
Tlf.nr.: 40 91 91 53

Anne Mette Vaagsland:
Tlf.nr: 90 20 03 83

Helsestasjonslege
Lise Marita Moen
Tlf.nr.: 35 99 71 00

Jordmor
Stine Hoppestad Galvan
Tlf.nr: 47 90 62 58

 

Skolehelsetjenesten

Miljøterapeut Drangedal 10 årige skole:
Telefonnr: 95 33 29 90

Helsesykepleier Tørdal skule:
Eva Strand
Telefonnr.: 40 91 91 53
Tilstedeværelse: Tirsdager èn gang i måneden

Helsesykepleier Kroken skole
Anne Mette Vaagsland
Telefonnr.: 90 20 03 83
Tilstedeværelse: Hver torsdag

Helsestasjon for ungdom

Telefonnr: 911 47 668

Pedagogisk psykologisk tjeneste - PPT

Leder PPT
Ida Lindkvist
Telefonnr.: 47 75 88 92
e-post: il@drangedal.kommune.no

Foreldreveileder

ICDP foreldreveileder
Brit Elin Kilane
Telefonnr: 40 90 53 18
e-post: brit-elin.kilane@drangedal.kommune.no

Barnehage

Heirekshaug barnehage
Styrer Stig Esborg
Telefonnr: 91 11 86 78
e-post: stig.esborg@drangedal.kommune.no

Tørdal barnehage
Styrer Lene Furunes
Telefonnr: 41 67 67 19
e-post: lene.furunes@drangedal.kommune.no

Kroken Barnehage
Styrer Katrine Sandberg Tørnes
Telefonnr: 35 99 78 30
e-post: katrine.tornes@drangedal.kommune.no

Skole

Drangedal 10 årige skole:
Rektor Stein Heldal Hugstmyr
Telefonnr: 35 99 77 13
e-post: stein.hugstmyr@drangedal.kommune.n

Tørdal skule:
Rektor Leif Bjørn Kilane
Telefonnr: 36 99 70 70
e-post: leif-bjorn.kilane@drangedal.kommune.no

Kroken skole:
Rektor Cathrine Findal
Telefonnr: 35 99 77 30
e-post: cathrine.findal@drangedal.kommune.no

Barneverntjenesten

Leder
Ellen Mentzen
Telefonnr: 91 67 80 75

Sentralbord
Telefonnr: 35 98 63 35

Barnevernvakta
Telefonnr: 90 05 33 04

Krisesenteret i Telemark

Telefonnr: 35 50 38 00
e-post: post@krisesenteretitelemark.no

 

Fysio-/ergoterapi, friskliv og rehabilitering

Leder
Eldbjørg Lia Ettestad
e-post: ele@drangedal.kommune.no
Telefonnr: 35 99 71 30/31
Lettest å treffe på hverdager fra kl 08.00-09.00 eller kl 15.00-15.30.

 

Rus og Psykiatritjenesten

Leder
Ole Ivar Luggens
Telefonnr: 35 99 70 41

Tjenestekontoret

Leder
Aud Elin Øygarden
Telefonnr: 35 99 70 55

Flyktningetjenesten

Leder
Marianne Esborg Mikalsen
Telefonnr: 35 99 77 20/95 74 26 96
E-post: mem@drangedal.kommune.no

Lege

Drangedal legekontor
Telefonnr: 35 99 71 00
Tlf Legevakt: 116 117

Knutepunktfunksjon vedr barn i lavinntektsfamilier

Kontaktpersoner:

Hilde Fiskum
Telefonnr.: 922 20 873
e-post: hilde.fiskum@drangedal.kommune.no

Marianne Esborg Mikalsen
tlf: 957 42 696
e-post: mem@drangedal.kommune.no

Tolketjenesten i Grenland

Tlf: 35 54 73 90
e-post: tolketjenesten@porsgrunn.kommune.no

Tilbakemeldinger

Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-post adresse
Skriv din tilbakemelding i feltet.
Hvor mye har du hvis du har fem femmere?