Kontaktpersoner

Drangedal Kommune

Drangedal kommune
Servicekontoret

Telefonnr.: 35 99 70 00
e-post: postmottak@drangedal.kommune.no
Kontortid: 08:00-14.30

 

SLT-koordinator

Hilde Fiskum
Telefonnr.: 922 20 873
e-post: hilde.fiskum@drangedal.kommune.no

Helsestasjon

Helsesykepleier Andrea Verhees
Telefonnr.: 90 24 74 48

Helsesykepleier Eva Strand
Telefonnr.: 40 91 91 53

Helsestasjonslege Lise Marita Moen
Telefonnr.: 35 99 71 00

Jordmor Stine Hoppestad Galvan
Telefonnr: 47 90 62 58

 

Skolehelsetjenesten

Miljøterapeut Drangedal 10 årige skole:
Stine Dalen
Telefonnr: 95 33 29 90
Tilstedeværelse: Man-Tirs-Ons-Tor-Fre

Helsesykepleier Drangedal 10 årige skole:
Karlien De Schuyteneer
Telefonnr: 91 13 37 86
Tilstedeværelse: Man-Tirs-Tor

Helsesykepleier Tørdal skule:
Eva Strand
Telefonnr.: 40 91 91 53
Tilstedeværelse: En tirsdag pr mnd

Helsesykepleier Kroken skole
Andrea Verhees
Telefonnr.: 90 24 74 48
Tilstedeværelse: Onsdager

Helsestasjon for ungdom

Telefonnr: 911 33 786
Åpningstid: Tirsdager kl 14.30-19.00.

Pedagogisk psykologisk tjeneste - PPT

PPT rådgiver
Ida Lindkvist
Telefonnr.: 47 75 88 92
e-post: il@drangedal.kommune.no

Logoped
Linda Rosland
Telefonnr: 46 89 55 96
e-post: linda.rosland@drangedal.kommune.no

Foreldreveileder

ICDP foreldreveileder
Brit Elin Kilane
Telefonnr: 40 90 53 18
e-post: brit-elin.kilane@drangedal.kommune.no

Barnehage

Heirekshaug barnehage
Styrer Stig Esborg
Telefonnr: 91 11 86 78
e-post: stig.esborg@drangedal.kommune.no

Tørdal barnehage
Styrer Lene Furunes
Telefonnr: 41 67 67 19
e-post: lene.furunes@drangedal.kommune.no

Kroken Barnehage
Styrer Katrine Sandberg Tørnes
Telefonnr: 35 99 78 30
e-post: katrine.tornes@drangedal.kommune.no

Skole

Drangedal 10 årige skole:
Rektor Stein Heldal Hugstmyr
Telefonnr: 35 99 77 13
e-post: stein.hugstmyr@drangedal.kommune.n

Tørdal skule:
Rektor Leif Bjørn Kilane
Telefonnr: 36 99 70 70
e-post: leif-bjorn.kilane@drangedal.kommune.no

Kroken skole:
Rektor Cathrine Findal
Telefonnr: 35 99 77 30
e-post: cathrine.findal@drangedal.kommune.no

Barneverntjenesten

Leder
Ellen Mentzen
Telefonnr: 91 67 80 75

Sentralbord
Telefonnr: 35 98 63 35

Barnevernvakta
Telefonnr: 90 05 33 04

Fysio-/ergoterapi, friskliv og rehabilitering

Leder
Eldbjørg Lia Ettestad
e-post: ele@drangedal.kommune.no
Telefonnr: 35 99 71 30/31
Lettest å treffe på hverdager fra kl 08.00-09.00 eller kl 15.00-15.30.

 

Rus og Psykiatritjenesten

Leder
Ole Ivar Luggens
Telefonnr: 35 99 70 41

Tjenestekontoret

Leder
Aud Elin Øygarden
Telefonnr: 35 99 70 55

Flyktningetjenesten

Leder
Marianne Esborg Mikalsen
Telefonnr: 35 99 77 20/95 74 26 96
E-post: mem@drangedal.kommune.no

Lege

Drangedal legekontor
Telefonnr: 35 99 71 00
Legevakt:
Telefonnr: 116 117

Knutepunktfunksjon vedr barn i lavinntektsfamilier

Kontaktperson: Marianne Esborg Mikalsen
tlf: 957 42 696
e-post: mem@drangedal.kommune.no

Tolketjenesten i Grenland

Tlf: 35 54 73 11
e-post: tolketjenesten@porsgrunn.kommune.no

Tilbakemeldinger

Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-post adresse
Skriv din tilbakemelding i feltet.
Hvor mye har du hvis du har fem femmere?